Gräsavskiljare - Tar bort oljor och tungmetaller från gräs och löv

Nya generationens oljeavskiljare med unik grovrensning är särskild lämpad för gräsuppsamling. Kan även anslutas till en filterbrunn för rening av oljor och tungmetaller. Renskorgarna är placerade i avskiljarens övre del och ger en effektiv avskiljningsgrad. I renskorgarna samlas gräs, löv och grövre partiklar, korgen kan sedan enkelt tas ur och tömmas.

Vi dimensionerar beroende av användningsområde

Avskiljaren kräver mindre utrymme än traditionella oljeavskiljare. Total avskiljningsvolym i exempelvis 3 st renskorgar uppgår till 300 liter och i slamdelen från 500 till 2500 liter. I filterbrunnen sitter tvättfiltret, ett flerstegs filtersystem som renar vattnet från olja och tungmetaller. Dessa steg i avskiljaren gör att den är särskilt lämpad för tvätt av grönytemaskiner på exempelvis golfbanor. 

Så här fungerar det 

  1. Inlopp till gräsavskiljaren från spolplattan.
  2. Grovt gräs separeras ut i renskorgarna.
  3. Slam och fina partiklar sedimenterar i slamfånget.
  4. Vattnet rinner sedan över till filterbrunnen där filtersystemen renar vattnet från oljor och tungmetaller. 
  5. Det renade vattnet rinner därefter ut till vattendrag och eller bevattningsdamm.

 

Referenser

Vi har stränga krav från kommunen att inte släppa ut oljor, tungmetaller och kemikalier i spolvattnet från maskintvätten. Detta måste renas innan det rinner till vår bevattningsdamm och vidare till vattendragen. Den uppsamlingsbrunnen vi använde tidigare klarade inte av dessa krav utan släppte igenom orenat vatten. Dessutom fick vi betala för slamsugningsbil och deponikostnader av gräset.

"Numera kan vi med Kenrex system själva ta hand om gräset i gräsuppsamlaren och senare använda det som jordförbättringsmedel. Spolvattnet renas i filtersteget och får fritt släppas ut till vattendragen. "

Olle Wallin, Greenkeeper vid Korslöts Golfbana i Köping.

Kundservice/order

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en beställning.

Telefon: 0227- 61 41 40
E-post: info@kenrex.se

Bild

Storlekar

Kenrexlocket finns i storlekarna 300-1000 mm för att passa just din brunn. Färgalternativen är gräsgrön eller stengrå.