Du är här: Start / Tvättvatten / Garagefilter

Garagefilter

Garagefilter för biltvätt på gatan eller i garaget

Kenrex har utvecklat och testat ett filter som uppfyller kraven i naturvårdsverket AR96:1 och Käppalas bilvårdspolicy. Filterkassetten absorberar oljor, tvättvätskor och tungmetaller. Detta gör det möjligt för bilägare att kunna tvätta bilen hemma utan att förorenat tvättvatten rinner vidare till närmaste vattendrag eller till kommunens reningsverk.

Olika dimensionering för villa, bostadsrätt eller tvätthall 

Filterkassetten monteras enkelt i nya eller befintliga brunnar och består av en grovuppsamlare och en utbytbar filterkassett. Filtret räcker till cirka 30 stycken biltvättar och filterbyte bör ske minst en gång om året. Filtret kan dimensioneras för större anläggningar där man tvättar på anvisad spolplatta, vilket är vanligt i villa och bostadsföreningar.

Så här fungerar det

  1. Tvättvattnet rinner ner genom brunnsgallret i asfalten
  2. Grovt skräp som följer med tvättvattnet separeras ut i renskorgen.
  3. Fina partiklar som fastnat på fordonen separeras bort med hjälp av rensgallret.
  4. I filtret renas tvättvattnet från olja, tvättvätskor och tungmetaller och det rena vattnet rinner sedan ut i dagvattennätet.
  5. Vid mycket kraftig nederbörd rinner vattnet ut genom överflödsrören. Dessa är gjorda med oljelås vilket gör att den fria oljan alltid stannar kvar.
  6. Minifilterkassett för att kunna torrlägga plattan vid behov.

 

Kundservice/order

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en beställning.

Telefon: 0227- 61 41 40
E-post: info@kenrex.se

Bild

"Vi har tittat på flera lösningar men valet föll på Kenrex Garagefilter genom den enkla och smidiga hanteringen."

Tv ordf. Nicklas Hellmark i samfälligheten Lokatten, Strängnäs th Jonas Arnell somsköter rengöringen av Garagefiltret.