Du är här: Start / Övrigt / Provtagning

Provtagning

Få en rapport om vattnets tillstånd

Kenrex har senaste fältutrustning och kunskap för provtagning av de flesta tänkbara föroreningar i vatten. Utrustningen kalibreras vid varje mättillfälle och samarbete sker med ackrediterat laboratorium. Med fältutrustningen kan upptill 600 olika kemikalier provtas allt ifrån metaller till näringsämnen.

Provtagnings utrustningen kan användas t ex om en sjö skall kartläggas och man vill få en överblick samt finna eventuella "hot spots" eller kan utrutningen användas om man vill få mer kontroll på utgånde vatten från sin anläggning. Detta är en kostnadseffektiv lösning för att få snabba resultat.  Priset ligger från 100 kr per kemikalie. pH, konduktivitet och löst syre ingår alltid.

Genom detta erhålls kostnadseffektiv och optimal dimensionering vid varje projektering. Kontakta oss gärna så breätter vi mer.

 

Kundservice/order

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en beställning.

Telefon: 0227- 61 41 40
E-post: info@kenrex.se