Du är här: Start / Kontakt / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy är uppdaterad enligt GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter personuppgiftslagen den 25 maj 2018.

På Kenrex Envirotech värnar vi om din personliga integritet och ditt förtroende för oss. Därför är det viktigt för oss att hantera dina personuppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt. I vår integritetspolicy kan du läsa om hur och varför vi samlar in och använder personlig information, och om dina rättigheter kring detta.

Syftet med att vi samlar in personuppgifter är att kunna fullgöra våra åtaganden till dig, samt att du ska få en bättre upplevelse av vår webbplats och våra erbjudanden. Läs mer om det längre ner.

Personuppgiftsansvarig

Kenrex Envirotech AB, org. nr 556729-5141 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Varför behandlar vi personuppgifter?

De personuppgifter som vi (Kenrex Envirotech AB) samlar in, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och hantera såväl våra förpliktelser, som dina önskemål.

Vi kan komma att behandla lämnade personuppgifter för administration när du gör en förfrågan till oss, för ansökning till miljöförvaltning, vid beställning och köp av våra produkter, för att tillhandahålla och leverera tjänster, service, serviceavtal och produkter som du beställt, för att göra marknads- och kundanalyser, för affärs- produkt- och metodutveckling och för att marknadsföra våra produkter.

När du gör en förfrågan, ansökan, beställning eller köp

Om du kontaktar oss via webbsida, e-post, telefon eller brev behandlar vi dina uppgifter för att kunna:

1. fullfölja dina köp

2. fullfölja leveransen av varan med tillhörande avisering av leverans och kontakter vid eventuellt försenad leverans

3. hantera returer och reklamationer

4. utföra entreprenadarbete

5. fullfölja garantiåtagande m.m.

När du registrerar dig i vår webbutik eller serviceportal

Personuppgifter behandlas och lagras föra att kunna skapa och administrera personliga sidor i vår webbutik och/eller serviceportal för att till exempel:

 1. göra det möjligt att följa historik
 2. för att underlätta för dig att skapa och utföra åtaganden (beställningar och köp)
 3. upprätthålla korrekt information

Personuppgifterna som registreras via mina sidor i webbutiken sparas på e-handelsplattformen tills du som kund väljer att avsluta ditt konto.

Genom att godkänna vår integritetspolicy godkänner du att vi använder dina personuppgifter för ovan beskrivna ändamål.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi efterfrågar bara de personuppgifter som krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, och för att du ska få en bättre upplevelse av vår webbplats och vårt utbud.

De personuppgifter vi kan komma att lagra är:

 • Person- och kontaktinformation. Till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsuppgifter och personnummer. Information vi behöver för att administrera din förfrågan, ansökan, beställning eller köp, samt för att få kontakt med dig.
 • Enhetsinformation. T.ex. IP-adress, tidszon, språkinställningar, webbläsarinställningar, plattform och skärmupplösning m.m.  Denna information lämnar du när du besöker vår webbplats. Informationen används enbart i analytiskt syfte och aldrig på individnivå.
 • Geografisk information. Din geografiska placering används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå.
 • Information om vilka av våra produkter eller tjänster du visat intresse för. Detta för att kunna ge dig relevant och anpassad information.
 • Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet. Används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, samt i analytiskt syfte.

 

Personuppgifter om barn

Vår verksamhet och webbplats riktar sig inte till personer under 16 år. Vi kommer inte medvetet samla personuppgifter om personer under 16 år

Andras personuppgifter

Du som delger oss personuppgifter för annan person ansvarar för att du har rätt att delge oss den informationen. Vi behandlar dessa personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Insamling och lagring av personuppgifter

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, besök på vår webbplats, mail, brev och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan i vissa fall kompletteras med information från offentliga register (till exempel adressregister).

Dina personuppgifter lagras bara så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt godkännande. Dock med förbehållet att det inte förhindrar oss att uppfylla våra åtaganden och ingånget avtal kring köp av produkt eller tjänst från din part. För att kunna upprätthålla våra garantiåtaganden om 10 år behöver vi spara dina personuppgifter lika länge.

 

 

Vidarebefordring av dina personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter delges enbart tredje part när detta är nödvändigt för att fullgöra vårt åtagande. Det kan exempelvis handla om:

 1. Speditörer och Leverantörer: Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer i syfte att kontakta dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig. Till exempel leveranser och utförande av entreprenadarbete. Och/eller för att säkerställa att du får en god upplevelse av vår webbplats.
 2. Vårt moderbolag, dotterbolag och andra till Oss närstående bolag: Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till bolag inom koncernen (Vi tillhandahåller dig en lista med vår koncernstruktur vid förfrågan), i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och för andra syften enligt denna Integritetspolicy.

 

 1. Myndigheter: Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som du godkänt att vi får lämna sådan information till, eller som vi enligt lag måste lämna ut information till. Till exempel när vi utför ansökan till miljökontor.

Vi kommer aldrig att utlämna dina Personuppgifter till tredje part, som enligt denna Integritetspolicy, inte är behörig att ta del av dina Personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Kenrex Envirotech har om dig, för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna och varifrån uppgifterna har hämtats. Du kan också anmäla till oss att du motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring från oss.

-          Rätt till tillgång
Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerad om dig. Registerutdraget sänds till din hos oss registrerade adress.

-          Rätt till rättelse
Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att få dessa rättade. Tänk på att vissa uppgifter har du själv möjlighet att ändra vid registrering av Mina Sidor.

-          Rätt till radering
Personuppgifter sparas så länge du är kund hos oss och så länge vi behöver för att uppfylla våra åtaganden till dig. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som kund har du rätt att utan dröjsmål få följande personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
– Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
– Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om personuppgifter raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut personuppgifter om dig till, om att denna radering har ägt rum. 

Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Kontakt för att utöva dina rättigheter

Ändra godkännande av hur vi hanterar personuppgifter
Du kan alltid återkalla dina samtycken genom att kontakta vår kundtjänst.
Telefon: 0227614149 (kl 08-14), mail: info@kenrex.se