Så fungerar Kenrexslamstopp

Avloppsvattnet rinner från huset in till slamavskiljaren. Om det förekommer högt flöde, utsläpp av kemikalier eller att slamtömningen uteblivit kan det ske slamflykt. Istället för att slammet hamnar i infiltrationsbädden som kan innebära att den måste grävas om hamnar slammet i Kenrex slamstoppbrunn. I brunnen sitter en plastskiva som släpper igenom vatten och håller bort slam. Är slamstoppsbrunnen full kommer slamlarment att lysa och det är då dags att ta ut en slamtömning bil. Vid det här laget är med stor sanolikhet även trekammarbrunnen full. Slamtömmaren suger rent trekammarbrunnen och Kenrex slamstopp och sedan är allt klart.

Detta kan du som husägare göra för att kontrollera din markbädd eller infiltration. Gå ut ett någon gång i månaden och lyft på locket till fördelningsbrunnen (det mindre locket) ligger det slam i botten kan ni kontakta oss så hjälper vi er.

Klicka Här för att skicka en förfrågan

Kundservice/order

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en beställning.

Telefon: 0227- 61 41 40
E-post: info@kenrex.se

Bild

Miljöavloppet

En miljösmart och ekonomisk lösning för dig som fått underkänt på ditt avlopp