Kenrexslamstopp

Skydda din infiltration/markbädd från slamflykt. Kenrex Slamstopp är en unik slamstopps brunn som kan kopplas till alla typer av avloppsanläggningar. Kenrex Slamstopp med slamlarm som varnar om slamflykt sker.

Funktionen på ett avloppssystem med en befintlig trekammarbrunn och efterföljande mark- eller infiltrationsbädd kan i många fall vara svår att avgöra. Det mest vanliga problemet som förekommer vid dessa lösningar är att det uppstår slamflykt, det vill säga att slam täpper igen markbädden och orsakar stopp i avloppssystemet. I dessa fall är den enda lösningen att gräva upp bädden och anlägga en ny, vilket kan vara mycket kostsamt. Med hjälp av Kenrex Slamstopp kan dessa problem enkelt undvikas. Genom att koppla in ett Kenrexslamstopp efter den befintliga trekammarbrunnen förhindras slammet från att gå vidare ut i mark-/infiltrationsbädden. Om det blir för mycket slam kommer slamlarmet att
lysa och det är därmed dags att kontakta ditt slamsugningsföretag. Montering av Kenrexslamstopp sker mellan trekammarbrunnen och mark-/infiltrationsbädden. Slamstoppsbehållaren har en höjd på 1,2 meter och en diameter på 1 meter och är mycket enkel att montera på ett befintligt avloppssystem.

+ Skydd mot slamflykt
+ Slamlarm om slamflykt sker
+ Enkelt för slamtömmaren
+ En säkerhet för fastighetsägaren och miljön

Detta kan du som husägare göra för att kontrollera din markbädd eller infiltration. Gå ut ett någon gång i månaden och lyft på locket till fördelningsbrunnen (det mindre locket) ligger det slam i botten kan ni kontakta oss så hjälper vi er.

Klicka Här för att skicka en förfrågan

Kundservice/order

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en beställning.

Telefon: 0227- 61 41 40
E-post: info@kenrex.se

Bild

Miljöavloppet

En miljösmart och ekonomisk lösning för dig som fått underkänt på ditt avlopp