Kenrex markbädd

Kenrex markbädd en helt tät låda där hela bädden är innesluten. Detta innebär att inget avloppsvatten kan komma i kontakt med omkringliggande marklager. Denna markbäddslösning ersätter tidigare typer av tät markbädd med gummiduk eller upphöjdbädd och fungerar bra till WC + BDT och bara BDT vatten. Allt är komplett med fördelningsbrunn, spridarrör biomoduler mm fyll bara på makadam, sand, montera luftrör och det är klart för användning. Det blir inte lättare än så här att anlägga en markbädd.

Utloppet kopplas till dike eller fosforfälla beroende på myndigheternas krav.

Kompletera med Kenrex slamavskiljare eller slamstoppsbrunn för bästa livslängd.

+ Låg bygghöjd
+ Enkelt att anlägga
+ Ingen elanslutning

Komplett med: 
* Fördelningsbrunn
* Spridarrör
* Biomoduler
* Geotextil 

Markbädden finns i olika storlekar:
 

Antal hushåll

Yta

Dimension L x B x H

1 hushåll BDT 6 kvm 4 x 1,5 x 1,2 m
1 hushåll WC+BDT 8 kvm 5,5 x 1,5 x 1,2 m alt 6,8 x 1,2 x 1,2 m
2 hushåll WC+BDT 16 kvm 6,8 x 2,4 x 1,2 m

 Klicka Här för att skicka en förfrågan.

Kundservice/order

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en beställning.

Telefon: 0227- 61 41 40
E-post: info@kenrex.se

Bild

Miljöavloppet

En miljösmart och ekonomisk lösning för dig som fått underkänt på ditt avlopp