Du är här: Start / Tvättvatten / Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

Kenrex filterbrunn inkl oljestoppsfilter avskiljer olja, kemikalier och tungmetaller. Kenrex filterbrunn kan bland annat användas för att minska utgångshalten på befintlig oljeavskiljare till klass 1 norm, SS EN 858.

 Filterbrunnnen klarar av höga flöden. Dimensionering för filterbrunnen sker utifrån kriterierna för den befintliga oljeavskiljaren samt efter provtagningsresultaten. Att montera filterbrunn med oljestoppsfilter efter befintlig oljeavskiljare är en mycket stor kostnadsbesparing jämfört med att byta ut oljeavskiljare.

 

 

Filterbrunnen monteras i marken mellan befintlig oljeavskiljare och provtagningsbrunn. Filterbrunnen består av fasthållningsplatta och filterkassetter (oljestoppsfilter). Filterbrunnen med oljestoppsfilter finns i varierande form och storlek beroende på flöde och koncentrationen av föroreningar.

  1. Vattnet rinner in från befintlig oljeavskiljare eller annan typ av förbehandling.
  2. Vattnet samlas på filterplattan och rinner genom rensgallret på filtret där grovt skräp separeras.
  3. Vattnet rinner sedan igenom filterkassetten där olja, kemikalier och tungmetaller renas på upptill 95%.
  4. Vattnet kan sedan rinna ut till vattendrag eller ut på spillvattennätet.

Referenser

Kenrex filterbrunn med oljestoppsfilter har monterats på Kungsörs båtvarv för att kunna rena vattnet i kölsvinet. Anläggningen är uppbyggd med en membranpump som tar upp vattnet ur kölsvinet och pumpar det sedan vidare till filterbrunnen där olja, kemikalier och tungmetaller renas.

Daniel Schelin på Kungsörs båtvarv säger att: Tidigare var vi tvungna att köra iväg allt vatten till destruktion även om det innehöll 90% vatten, nu kan vi enkelt bara suga rent kölen och låta filtersystemen ta hand om oljan och det rena vattnet kan sedan rinna ut på spillvattennätet.

Kundservice/order

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en beställning.

Telefon: 0227- 61 41 40
E-post: info@kenrex.se

Kenrexlocket - brunnslock

Bild

Ett lätt och säkert brunnslock för en snyggare trädgård

Läs mer

Kenrexmetoden

Avloppsrening för 5-5000 personer, enskilda hushåll eller flera fastigheter tillsammans.
Det kompakta reningsverket lever upp till de högsta kraven på avloppsrening och har unika fördelar:

  • Tar lite plats
  • Lång livslängd
  • Minimal risk för driftstopp
  • Miljövänlig
Läs mer om Kenrexmetoden