Du är här: Start / Övrigt

Övriga produkter & tjänster

  • Provtagning

    Kenrex har senaste fältutrustning och kunskap för provtagning av de flesta tänkbara föroreningar i vatten. Utrustningen kalibreras vid varje mättillfälle och samarbete sker med ackrediterat laboratorium.

Kundservice/order

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en beställning.

Telefon: 0227- 61 41 40
E-post: info@kenrex.se

Kenrexmetoden

Avloppsrening för 5-5000 personer, enskilda hushåll eller flera fastigheter tillsammans.
Det kompakta reningsverket lever upp till de högsta kraven på avloppsrening och har unika fördelar:

  • Tar lite plats
  • Lång livslängd
  • Minimal risk för driftstopp
  • Miljövänlig
Läs mer om Kenrexmetoden